Vodoins logo

Odvodnja - Pluvia

Vodo-ins d.o.o. Tuzla izvodi i radove odvodnje kako vanjske tako i unutrašnje. Izvodimo izradu cijevne mreže za fekalnu i oborinsku odvodnju (klasična ili bešumna), ugradnju revizionih šahtova, separatora, mastolova, septičkih jama i td.

Također izvodimo instalaciju Pluvie koja radi na principu vakumske odvodnje, koji je daleko efikasniji način oborinske odvodnje u odnosu na klasični sistem.

Pluvia

Pluvia osigurava da se dovodne cijevi i odvodne vertikale brzo napune bez zračnih džepova kada pada kiša. Zatvoreni vodeni stup nastaje se u cijevima čime se stvara podtlak u sustavu cijevi te tako rezultira isisavanjem vode. Brzina odvodnje i kapacitet u znatnoj se mjeri povećavaju u odnosu na uobičajene odvode, usprkos manjim dimenzijama cijevi. Velika brzina protoka vode povećava snagu samočišćenja, a opasnosti začepljenja svodi na minimum.