Vodoins logo

Protivpožarna zaštita

Osigurajte svoj objekat na vrijeme

Vodo-ins projektuje, vrši montažu, pušta u rad, servisira i održava protivpožarne sisteme za administrativne, industrijske i druge objekte.

Vršimo izradu vanjske hidrantske mreže sa podzemnim ili nadzemnim hidrantima, sa ugradnjom atestiranih poizvoda ili unutrašnje hidrantske mreže sa zidnim hidrantima.

Sprinkler instalacija predstavlja izuzetno efikasan i pouzdan način za rano otkrivanje i gašenje požara.To je automatska stabilna instalacija za gašenje požara prskanjem zahvaćene površine sredstvom za gašenje (voda, pjena, gas i sl.).

Princip aktiviranja sprinkler mlaznice se zasniva na pucanju ampule koja drži mlaznicu zatvorenom, na temperturi koja je za oko 30°C viša od najviše očekivane radne temperature okoline.Postoje dvije vrste sprinkler instalacija koje su po konstrukciji slične:

Mokri sistem-koristi se u prostorijama gdje nema opasnosti od zamrzavanja ili isparavanja vode Suvi sistem-u cjevovodu se nalazi vazduh pod pritiskom i koristi se u prostorija gdje može doći do smrzavanja.