Vodoins logo

Sprinkler

Stabilni sistemi za gašenje požara vodom

Jedan od najstarijih I najrasprostranjenijih tipova stabilnih instalacija koje za gašenje koriste vodu su Sprinkler instalacije. Ovaj tip instalacija se koristi za gašenje različitih tipova objekata koji mogu biti i različitog požarnog opterećenja, od malog, kao su hoteli, muzeji, bolnice, škole, preko srednjih kao što su garaže, robne kuće, lakša industrijska postrojenja, pa sve do teških kao što je hemijska industrija, razna skladišta, industrije boja i lakova, tekstilna industrija itd.


Sprinkler sistemi smanjuju ili gotovo da eliminišu smrtnost u slučaju požara, smanjuju broj povreda, umanjuju materijalne štete jer se ovi sistemi aktiviraju samo u slučaju požara, dok ne reaguju na dim ili paru. Ugradnjom ovakvih instalacija smanjujemo moguće štete nastale požarom za 80%.

Prednosti sprinkler sistema:

 • jednostavno održavanje,
 • Visoka efikasnost gašenja
 • nepostojanje lažnih alarma
 • u slučaju požara aktiviraju se samo one mlaznice koje se nalaze u delu prostora koji je zahvaćen požarom, tako da su štete od delovanja vode minimalne.

Postoje dve vrste sprinkler instalacija koje su po konstrukciji slične

Suhi sistem

 • Automatski sprinkler
 • Cijevi sadrže dušik ili zrak
 • Otpuštanje zraka omogučava vodi da otvori ventil
 • Voda protiče kroz otvorene mlaznice

Mokri sistem

 • Automatski sprinkler
 • U cijevima je voda pod tlakom
 • Voda se ispušta kada se mlaznica otvori